Company

รับ เขียนโปรแกรม โดย J19 soft

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจวันไนน์ ซอฟท์ ดำเนินธุรกิจด้านซอฟท์แวร์สำเร็จรูป มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ด้วยการพัฒนาซอฟท์แวร์ตามความต้องการของลูกค้าในลักษณะโปรเจค และจากการที่ได้รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ทางเจวันไนน์ ซอฟท์ ได้ออกผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ในชื่อ J19soft  ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจประเภทต่างๆกัน ด้วยการออกแบบซอฟท์แวร์ที่มุ่งเน้น ให้ใช้งานง่าย ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ และการบริการที่ประทับใจ ทำให้ทางเจวันไนน์ ซอฟท์ ได้รับความสำเร็จจากการตอบรับของลูกค้าเป็นจำนวนมาก เราจึงได้มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง,

เราเข้าใจดีว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดของทุกธุรกิจซอฟแวร์ คือการใช้งานซอฟแวร์ที่เหมาะสมกับสภาพกิจการ และมีการใช้งานที่ง่ายไม่ยุ่งยาก และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ซอฟท์แวร์ที่นำมาใช้จึงเปรียบเสมือนหัวใจของธุรกิจเช่นกัน เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ซอฟท์แวร์เข้าถึงธุรกิจ และรองรับการทำงานให้กับธุรกิจให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ทางเจวันไนน์ ซอฟท์ได้พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดธุรกิจ และรองรับการทำงานส่วนอื่น ๆ ที่ต่อเนื่องมาจากการขายด้วย เช่น ระบบพิมพ์หน้ากล่องสินค้า ระบบการดูรายงานผ่านมือถือ เป็นต้น โดยทุกระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อกันได้ สามารถดูรายงานสรุปยอดขายประจำวันผ่านหน้าจอมือถือ นำมาซึ่งการเพิ่มโอกาสการขาย เพิ่มกำไร ความสะดวกสบายและได้สัมพันธภาพที่ดียิ่งกับลูกค้า

เราเป็น Knowledge Base –  Research &  Software Develops  สั่งสมความรู้ ประสบการณ์ มีระบบการอบรม และถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญ ทีมของเราจึงพร้อมในการเป็นที่ปรึกษา และ implement ระบบ ตลอดระยะเวลาที่ใช้งานโปรแกรมของเรา รับเขียนโปรแกรม เชียงใหม่

ขอบคุณที่ไว้วางใจ ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจคุณ