ระบบร้านขายยา

ระบบร้านขายยา ของ J19soft ออกแบบมาสำหรับธุรกิจร้านขายยาทุกประเภท

ระบบร้านยา ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • โปรแกรมถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน
  • โปรแกรมสามารถค้นหารายชื่อลูกค้าได้สะดวก
  • สามารถนำเข้ายาเป็นลอตได้
  • สามารถดูประวัติการขาย รายงานการขายประจำวัน รายงานการขายประจำเดือน
  • ตัวโปรแกรมมีระบบแจ้งเตือนยาหมดอายุ web
  • ตัวโปรแกรมสามารถกำหนดราคาที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มลูกค้าได้
  • ตัวโปรแกรมมีระบบ Stock สามารถบริหารจัดการได้ง่าย site
ระบบร้านยา เชียงใหม่
Posted in products.