รับทำ Power BI

J19soft ได้พัฒนาPower BI ที่จะช่วยให้เราสามารถนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบ Interactive Dashboard ผ่านกราฟและตัวเลขที่มีความหมาย เพื่อที่เราจะได้ค้นพบ Insights ดีๆ เพื่อการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและสามารถนำไปพัฒนาธุรกิจของลูกค้าได้ต่อไป

รายละเอียด Power BI  จาก microsoft 

รับทำPower BI
Posted in products.